Get Free Product Catalog!

Catalog

You can order a printed version of our latest catalogue by filling out the online form or download pdf version here.

Lars Laj korporatīva sociālā atbildība

Korporatīvās sociālās atbildības teorija motivē uzņēmumus pievērst uzmanību ne tikai uzņēmuma ekonomiskiem un finanšu jautājumiem, bet arī sociālām un vides sekām.

Lars Laj ir vadošais proaktīvs atbalstītājs, kas atzīst korporatīvās sociālās atbildības vērtību uzņēmējdarbības ietvaros. Mūsu kompānija cenšas saglabāt līdzsvaru starp finansiālo veiksmi un videi draudzīgo praksi. Mēs strādājam, lai kontrolētu un samazinātu gaistošās emisijas gaisā, izmantojot piesārņojuma novēršanas programmas un ievērojot visus likumus vides jomā, kā arī strādājam, lai aizsargātu dabas resursus, efektīvi izmantojot materiālus, enerģiju un ūdeni.

Lars Laj ir arī pieņēmis nostāju, lai saglabātu apdraudētas koka jomas. Uzņēmums ir apņēmies dot priekšroku koksnei, kas nāk no atbildīgi pārvaldītiem mežiem, un novērst koksnes iepirkumus no apdraudētiem pasaules reģioniem.

Vēl viens mūsu kompānijas Korporatīvās sociālās atbildības aspekts mūsu darbinieku iesaistīšana uzņēmuma politikā, kas skaidri uzskata bērna nodarbināšanu par nepieņemamu - gan mūsu uzņēmuma darbībā un visā piegādes ķēdē. Iekļaujot šo nosacījumu mūsu uzņēmuma līgumā ar piegādātājiem vai citām personām, ar kurām tā vēlas sadarboties, ka bērnu darbs ir aizliegts, mēs arī norādām, ko šis aizliegums nozīmē praksē.

Mēs slēdzam saistošus līgumus ar piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka viņu piegādātāji un apakšuzņēmēji atbilst tiem pašiem standartiem.

Mūsu kompānijas prioritāte ir vīriešu un sieviešu vienlīdzība. Mēs veicinām vienlīdzību darba tirgū un vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu ekonomisko neatkarību, vienlīdzīgas samaksas principu par vienādu darbu vai vienādas vērtības darbu, vienlīdzība lēmumu pieņemšanā, cieņu. Mēs esam ražošanas uzņēmums, bet vairāk nekā 35% no visiem Lars Laj darbiniekiem ir sievietes!

Mūsu kompānija nodarbina invalīdus. Mēs cenšamies uzlabot darba apstākļus, nodrošināt apmācību, integrāciju, attīstību un darba vietu saglabāšanu. Mūsu darba komandas mācās strādāt ar cilvēkiem, kas ir atšķirīgi, lai kādas tās atšķirības nebūtu, invalīdu integrēšanai ar smagām saslimstībām bieži ir pozitīva ietekme uz darbinieku uzvedību un produktu ražošanu.

Secinājums ir tāds, ka mūsu prioritāte ir attīstīt vides pārvaldības procesu un jutību pret sociālām problēmām.

Mēs lepojamies, ka atbilstam CSR kritērijiem. Mēs turpināsim pilnveidoties šajā virzienā.